Informationer til studerende omkring et praktikophold hos os

Lønnet praktik på Skelsbakken

Uddannelsessted for studerende i lønnet praktik på Skelsbakken

​Bo- og aflastningstilbud Skelbakken er en døgninstitution for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn og unge i alderen 0-23 år.

Skelbakken rummer tre selvstændige bo-huse, hvor der bor 6-7 børn og unge i hvert hus, og et aflastningshus med 8 pladser. Der er tilknyttet ca. 25 børn og unge til Aflastningshuset, som kommer på skift.

Bohusene

I bohusene har hvert barn/ung sit eget værelse, som ved indflytning bliver indrettet i samarbejde med barnet/den unge og barnets forældre. Der er en fælles opholdsstue, der rummer såvel spiseplads og sofagruppe. Der er gjort meget ud af at få husene gjort hyggelige og hjemlige.

Aftensmaden bliver tilberedt af en kostfaglig medarbejder, og personalet i huset sørger for at gøre det færdigt og står for oprydningen bagefter. I weekender laver personalet selv aftensmaden.

Bohusene har loftlifte på alle værelserne, i stuen og på badeværelserne, samt andre hjælpemidler.

Alle børn og unge har et dagtilbud (børnehave, skole, dagcenter). Personalet støtter og vejleder beboerne i deres daglige aktiviteter både her og uden for Skelbakken.

Kontakten til forældrene er individuelt tilpasset fra barn til barn.

Aflastningshuset

I Aflastningshuset er der plads til 8 børn/unge ad gangen i døgnaflastning. Når de ikke er i aflastning, bor de hjemme hos deres forældre. Aflastningshuset er åbent alle årets dage. Der er ca. 25 brugere, der benytter de 8 pladser på skift, der ud over er der en akutplads, som alle forældre kan bruge i akutte situationer.

Så vidt det er muligt får det enkelte barn det samme værelse, når det er i aflastning. Der er loftlifte og andre hjælpemidler i huset.

Aftensmaden står huset selv for i hverdagene, mens maden i weekenderne er forberedt af vores køkkendame.

Alle har et dagtilbud, dette bruges også, når de er i aflastning. Personalet tilbyder daglige aktiviteter både på og uden for Skelbakken.

Personale

På Skelbakken er der ansat omkring 60 personer.

 • En forstander, 4 afdelingsledere, 3 administrative medarbejdere. 
 • Sygeplejerske, som har tværgående funktion
 • Der er en pedel, som har ansvar for hele institutionens forefaldende arbejde.
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Kostfaglig medarbejder
 • Et serviceteam på 4 medarbejdere som er tilknyttet 1 i hvert hus. 
 • I hvert hus er ansat ca. 15 medarbejdere.

Der vil være 2-4 medarbejdere på arbejde samtidig i de enkelte huse, justeret efter antal børn / unge og opgaver.

Arbejdstiden i husene veksler imellem morgenvagter og aftenvagter og man arbejder hver anden weekend.

Arbejdsplanen er en rullende plan over 4 uger.

Vejledning

Vejledningstimer vil blive indlagt i vagtplanen, dette gør vejleder og studerende sammen. Som ny studerende vil man have følvagter, hvor man følger en personale og får informationer om de enkelte børn/unge og praktisk vejledning. Der er en del praktisk arbejde, som skal gøres hver dag.

Handicaps og arbejdsområder

Størstedelen af de børn/unge der bor og bruger aflastningstilbuddet på Skelbakken er mobile og kørestolsbrugere, mange er hjerneskadede, spastikere eller har andre diagnoser. En del har epilepsi som følgesygdom.

Alle skal have støtte/hjælp til den personlige pleje og ved måltiderne.

Vi anvender mange kommunikationerformer, da Skelbakkens beboere/brugere både har verbalt og nonverbalt sprog, bl.a. bruges ”tegn til tale”, ”piktogrammer”, ”talemaskiner”, m.m.

I det pædagogiske arbejde vægtes højt at støtte og vejlede i de daglige udviklingstrin, have empati, være nærværende og opmærksomhed på den enkelte, evnen til at gribe ”det lille øjeblik”, og bevidsthed om, at selv det mindste skridt er en udvikling.

Der er en del praktisk arbejde som i et hvert andet hjem, såsom madlavning, rengøring og tøjvask.

I bohusene udarbejder det pædagogiske personale handleplaner, deltager ved møder vedr. børn/unge både her og uden for Skelbakken, ved lægebesøg m.m.

I aflastningshuset deltager det pædagogiske personale ved møder både her og i dagtilbuddet.

Børnene og de unge får tilbud om alternative og stimulerende oplevelser sammen med ligestillede kammerater både her og ude af huset. Det at være i aflastning er samtidig en måde til gradvis at vænne børn/unge til ophold udenfor hjemmet.

Den studerende

Ansættelse

Der afholdes en ansættelsessamtale, hvor vejlederen fra det enkelte hus og den praktikansvarlige leder deltager. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest, og det skal skriftligt bekræftes, at den studerende er vidende om sin tavshedspligt samt om regler om magtanvendelse.

Den studerende vil arbejde under sin overenskomst, men vil blive betragtet som enhver anden medarbejder hvad angår:

 • ansættelsesbrev
 • samarbejde
 • sikkerhedsmæssige forhold

Den studerende vil blive introduceret til arbejdet ligesom de øvrige medarbejdere på Skelbakken.

Forventninger til de studerende:

 • skal have lyst til at arbejde med handicappede børn/unge
 • skal indgå i det daglige pædagogiske og praktiske arbejde
 • skal være fleksibel
 • skal have ”gå på mod”
 • skal tage ansvar for egen uddannelse
 • skal have humor
 • skal kunne samarbejde med de andre studerende på Skelbakken

Alle studerende får en personlig vejleder, men alle ansatte har et ansvar for den studerende i dennes praktikforløb.

Målsætning for praktikforløbet:

 • skal kende Skelbakkens organisatoriske struktur
 • få indblik i mange former for handicaps
 • få forståelse og respekt for brugergruppen
 • få indsigt og forståelse for forældre til handicappede børn/unge
 • lære om forskellige former for kommunikation og de mange muligheder, vi anvender
 • få overblik og omstillingsevne

​Når du er i praktik på Skelbakken, skal du gennemgå følgende:

 • Organisation og ledelse
 • Sikkerhed, Kriseprocedure, brand, forflytning, hjælpemidler, alarmer.
 • Magtanvendelse, hvad er det?
 • It og Bosted
 • Vi afholder kursus i Tegn til Tale
 • Hvad er Marta Meo?
 • Pædagogens Rolle
 • Etik og moral i det socialpædagogiske arbejde

Du får udleveret materiale, som vi forventer at du læser og forholder dig til, så du er godt forberedt til den fælles efterfølgende vejledning.. Alle vejledere og praktikkoordinatorer deltager denne dag.

Vi kan have op til 3 studerende ad gangen på Skelbakken, dette ser vi som en fordel ved afholdelse af fælles vejledning i forskellige emner.
Praktikansvarlige: Praktikvejleder Karina Nygaard (Ungehuset), Lise Thystrup Mollerup (Børnehuset), Camilla Glad Engvej (Aflastningshuset) og Afdelingsleder Jens Christiansen

Se praktikstedsbeskrivelse her