Læs mere om visitation​

Henvendelser om visitation kan ske direkte til Skelbakken på tlf: 46 16 17 18 eller på mail: skelbakken@regionsjaelland.dk.

Ved henvendelser vedrørende plads foretages en målgruppevurdering på baggrund af skriftligt materiale fremsendt fra sagsbehandler og besøg hos barnet i skole eller dagtilbud. Hvis barnet ikke har skole eller dagtilbud foretages besøg i hjemmet.

​Der arrangeres endvidere besøg af familien på Skelbakken.

​Ved aftale om indflytning / aflastning foretages der en individuel vurdering og planlægning af forløbet.