Udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger

Skelbakken inddrager borgeren i beslutninger omkring eget liv og fælles beslutninger med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

En forudsætning for at øve indflydelse på sin dagligdag og at blive hørt og forstået er, at man er i besiddelse af en kommunikationsform. Det er derfor en af Skelbakkens hovedopgaver at sikre, at alle børn og unge er i besiddelse af en kommunikationsform, der gør det muligt at øve indflydelse på egen dagligdag og liv.

Derfor arbejdes der med at sikre en kommunikationsform for alle børn og unge, der bor på Skelbakken. Den valgte kommunikationsform koordineres med hjem og skole.

​På Skelbakken er der nedsat et forældreråd der mødes ca. fire gange om året. Skelbakkens leder samt repræsentanter for personalet deltager i møderne. 

Forældrerådet skal orienteres, inden der træffes beslutninger om retningslinjer for det pædagogiske arbejde på Skelbakken og ændringer i institutionens funktion. 

​Rådet orienteres om budgetforslag og regnskab. Rådet kan desuden tage ethvert spørgsmål vedrørende driften op til diskussion. Rådets udtalelser vedlægges ved en eventuel sagsforelæggelse for højere myndighed.

​Forældrerådet står til rådighed for henvendelser fra nye og evt. kommende forældre.