​I Ungehuset bor der 6 unge beboere

I Ungehuset har vi fokus på at udvikle og støtte den unge i eget liv. Vi sikrer medbestemmelse og inddragelse i hverdagens udfordringer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og færdigheder. Det er vigtigt for Ungehuset, at beboerne får omsorg og føler sig trygge. Der er særlig fokus på forberede den unge til voksenlivet.

Ungehuset er et hus, hvor vi understøtter ungemiljøet og de sociale relationer med aktiviteter, som at besøge venner, shoppeture, ferieture og musikarrangementer.

​Bl.a. deltager de beboere, der ønsker det, på Roskilde festivalen. Vi har mange fælles arrangementer i huset og ikke mindst masser af hjemlig hygge, med film på storskærm og disko i fælleslokalet. De unge inddrages i de daglige gøremål, som at deltage i oprydning og rengøring på eget værelse. De henter og bringer deres eget vasketøj. De hjælper med at dække bord, rydde af bordet og komme i opvaskemaskinen m.m. Alle opgaver er tilpasset funktionsniveauet, hvilket gør at nogle deltager visuelt eller auditivt, andre bærer selv sin egen tallerken ud. Ungehuset har tilknyttet en afspændingspædagog, som kommer i huset og giver behandling, mod egenbetaling, hvis man er over 18år.

​Ungehuset sørger for beboerens dagligdag uanset funktionsniveau. I samarbejde med forældrene sørger vi for læge, speciallægebesøg og andre helbredsmæssige udfordringer.

Se også under servicedeklaration og ydelsesbeskrivelserne.