Serviceloven § 44 regulerer retten til aflastning og kortvarige ophold for børn og unge med funktionsnedsættelse eller andre særlige behov.

Hvad er formålet med serviceloven § 44

Formålet med serviceloven § 44 er at sikre, at familier, der har behov for støtte eller aflastning, får den nødvendige hjælp til at kunne passe et plejekrævende barn. Det kan være både psykisk og fysisk drænende at tage sig af et plejekrævende barn. Det er derfor ofte en nødvendig lettelse for at både forældrene og børnene har en ordentlig chance for at kunne deltage aktivt i samfundet og opleve en meningsfuld tilværelse.

Her hos Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken i Karlslunde er det vores mission og ære at kunne hjælpe børn og pårørende til en lettere hverdag og en bedre tilværelse.

Kommunens ansvar i forhold til serviceloven § 44

Ifølge serviceloven § 44 skal kommunen tilbyde aflastning til folk, der enten selv har behov for støtte, eller hvis pårørende har behov for aflastning fra plejeopgaver. Aflastningen kan gives som kortvarige ophold, dagtilbud eller ved at tilbyde støtte i dit eget hjem. Formålet er at skabe muligheder for rekreation, socialt samvær og forebyggelse af overbelastning for pårørende.Bestemmelsen lægger vægt på, at aflastning skal tilpasses den enkelte borgers behov og respektere den enkeltes ønsker og livssituation. Kommunen har ansvaret for at vurdere, hvilken form for aflastning der er mest hensigtsmæssig og relevant for den pågældende borger.
 

Kontakt os i dag angående dine aflastningsbehov

Ønsker du at læse mere om vores aflastningstilbud, kan du læse mere her.

Har du behov for vores hjælp til aflastning eller ønsker at høre mere om hvordan vi kan hjælpe, er du også meget velkommen til at kontakte os. Du kan altid få fat på os gennem telefon 46 16 17 18 eller på e-mail skelbakken@regionsjaelland.dk.

​Du kan også udfylde vores kontaktformular, og så vender vi tilbage til dig.