Læs mere om lovgrundlag

​Skelbakkens døgntilbud til børn til udbydes efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.

Skelbakkens døgntilbud til unge over 18 år udbydes efter Serviceslovens §107

Skelbakkens aflastningstilbud udbydes efter Serviceloven § 44 jf. 84