​Historie

Skelbakken er et døgn- og aflastningstilbud under Socialafdelingen i Region Sjælland.

Skelbakken  blev bygget i 1986 af Roskilde Amtskommune som Specialbørnehjemmet Skelbakken for børn og unge med varige funktionsnedsættelser. I 2004 blev der etableret et aflastningstilbud og navnet blev ændret til Bo- og aflastningstilbud Skelbakken. 

​I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev  Region Sjælland driftsansvarlig.

I 2011 blev bygningen udvidet med et endnu et bo-hus målrettet de unge. 

Beliggenhed

Skelbakken er beliggende i et parcelhuskvarter i Karlslunde ca. 1,5 km fra Karlslunde station. Der er kort afstand til busforbindelser og til motorvejen (Køge Bugt Motorvejen afkørsel 29 fra nord og afkørsel 30 fra syd). 

​Bygningerne falder naturligt ind i det eksisterende byggeri og miljø med stisystem, grønne områder og gode muligheder for ture til sko og strand. 

​Husenes indretning

​Bo-husene er indrettet med fællesrum og køkken. Alle børn og unge har eget værelse som indrettes i tæt samarbejde med forældre. 

Aflastningshuset er indrettet med fællesrum og køkken. Det tilstræbes at det enkelte barn benytter det samme værelser ved hvert aflastnings ophold. 

​Husene er alle udstyret med loftlifte og handicapvenlige badefaciliteter.