Læs mere om forældrerådet


Medlem: Michael Lund
Medlem: Mette Holm Nielsen
Medlem: Camilla Høgenhav Mikkelsen

Forstander: Jette Kofoed
Afdelingslederne deltager på skift i møderne.  
 

​Forældrerådet mødes ca. fire gange om året.  Forældrerådet står til rådighed for henvendelser fra nye og eventuelt kommende forældre.

Forældrerepræsentanter kan kontaktes via https://www.facebook.com/groups/1401741563488973/

Forældrerådet

Forældrerådet kan kontaktes ved henvendelse gennem Skelbakkens kontor,
Tlf: 46 16 17 18 eller på mail skelbakken@regionsjaelland.dk.