Sund mad, god fødevarekvalitet og gode rammer omkring måltidet​

Skelbakkens kostpolitik har tre fokusområder nemlig: sund mad, god fødevarekvalitet og gode rammer omkring måltidet​. ​Der fokuseres på at brugerne får velsmagende, nærende og sund mad fordelt på alle dagens måltider.

​Formål

​Formålet med Skelbakkens kostpolitik er at sikre, at brugerne tilbydes sund og varieret kost, som dækker deres ernæringsmæssige behov. Derudover skal politikken bidrage til at synliggøre og styrke den kostfaglige profil på Skelbakken og være en guide for personalet og børn/unge om sund kost.

​Kostplanlægning

​Kosten planlægges ud fra ”De 8 kostråd” og madpyramiden, jævnfør Fødevarestyrelsens officielle anbefalinger. Her dækkes behovet for vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. De 8 kostrår, vejledning og anbefalinger kan ses på www.altomkost.dk

​Den kostansvarlige skal i samarbejde med det pædagogiske personale inddrage brugerne i menuplanlægningen, så brugernes individuelle madpræferencer tilgodeses.

​Der udarbejdes individuelle ernæringsplaner til de brugere, der har særlige behov for dette. Der tages højde for kostproblematikker som bl.a. allergier, diabetes og religion.

​Indkøb og produktion

Råvareindkøb planlægges med udgangspunkt i de 8 kostråd og madpyramidens mål.

Derudover indkøbes råvarer ud fra økonomiske, klima- og ressourcemæssige overvejelser:

  • ​​Mejeriprodukter, brød, frugt og grønsager, diverse kolonialvarer er i videst mulig omfang økologisk.
  • ​​Der skal, når det er muligt, at vælges varer med lav fedt indhold og højt fiberindhold.
  • ​Frugt og grønsager anvendes primært i varernes sæson.
  • ​​Det tilstræbes at måltiderne tilberedes fra bunden. Anvendelse af hel- og halvfabrikata sker ud fra hvad der er ressourcemæssigt fornuftigt.

​De enkelte råvarer og måltider tilberedes ud fra fødevarestyrelsens anbefalinger for kost og ernæring og med et fokus på varierende smag, duft og konsistens.

Mængden af færdigbehandlede mad, fordeles efter ”Y- tallerken” princippet.

​Produktionen sker ud fra de til en hver tid gældende regler fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsens kontrolrapporter ophænges synligt efter gældende regler, og egenkontrolregistreringerne foreligger i de enkelte køkkener. Alle nyansatte personaler, såvel det faste personale og vikarkorpset, får ved ansættelsen udleveret de hygiejneregler, der er gældende i køkkenet.

​Servering

​Måltidets rammer har stor betydning for lysten til at spise. Måltidet bør derfor indtages i rolige og trygge rammer. Måltidet skal præsenteres og fremstå indbydende ved serveringen.

Trygge rammer skabes ved:

  • ​at der er faste spisetider
  • ​at hensigten er, at alle er samlet, når maden præsenteres og serveres
  • ​at alle unødige stimuli og støjgener er minimeret (radio og tv er slukket og døre evt. lukket)

​Dette fokus varetages af personalet, dvs. den eller de personaler der er på arbejde den pågældende dag.

​Personaleansvar

​Den kostansvarlige skal sikre en god fødevarekvalitet og et ernæringsmæssigt godt måltid.

​Det pædagogiske personale er en del af det tværfaglige arbejde og medansvarlig sammen med den kostansvarlig- for, at mad- og måltidspolitikken bliver overholdt.

​Mad- og måltidspolitikken revideres hvis der sker anbefalede ændringer fra Fødevarestyrelsen eller anden anerkendt ny viden.