I Mellemhuset bor der 6 unge beboere

I Mellemhuset har vi fokus på at udvikle og støtte den unge i eget liv. Vi sikrer medbestemmelse og inddragelse i hverdagens udfordringer.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og færdigheder. Det er vigtigt for Mellemhuset, at beboerne får omsorg og føler sig trygge. Mellemhuset er et hus, der rummer en aktiv ungegruppe, hvor vi understøtter ungemiljøet, de sociale relationer med aktiviteter som klubaftener, shoppetur, ferieture, musikarrangementer og andre ture ud af huset, samt de arrangementer, vi har i huset, som sommerfest og julefest.

Vi gør meget ud af fødselsdage og støtter op om traditioner som f.eks. påske og julen.

De unge inddrages i de daglige gøremål, som at deltage i oprydning og rengøring på eget værelse. De henter og bringer deres eget vasketøj. De hjælper med at dække bord, rydde af bordet og komme i opvaskemaskinen m.m. Alle opgaver er tilpasset funktionsniveauet, hvilket gør, at nogle deltager visuelt eller auditivt, andre bærer selv sin egen tallerken ud. Mellemhuset har tilknyttet en afspændingspædagog, som kommer i huset og giver behandling mod egenbetaling, hvis man er over 18 år. Mellemhuset sørger for beboerens dagligdag uanset funktionsniveau. I samarbejde med forældrene, sørger vi for læge, speciallægebesøg og andre helbredsmæssige udfordringer.

Se også under servicedeklaration og ydelsesbeskrivelserne.