​Skelbakkens personale​

Skelbakkens personale består af pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistent, pedel og servicemedarbejdere.

Det pædagogiske personale har bl.a kurser / uddannelse indenfor neuropædagogik, pædagogisk massage, Marte Meo, Tegn Til Tale, forflytning og diverse kommunikationsformer bl. a med brug  IKT ( informations- og kommunikationsteknologi.

Som udgangspunkt er der 2-3 medarbejdere på arbejde i hvert hus i henholdsvis dag- og aftentimerne. Der er én vågen nattevagt i hvert hus.